آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن 100 درصد تضمینی

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن 100 درصد تضمینی

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن 

در این پست آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن را مرور می‌کنیم. گل یا پوچ یکی از بازی هاي‌ بسیار قدیمی و مهیجی اسـت که همه ی ما با ان آشنایی داریم. گل یا پوچ در مواقع زیادی هم عنوان شرط بندی اجرا می شود. تعداد زیادی از افراد می‌خواهند بدانند کـه چگونه حرفه اي گل یا پوچ بازی کنند و همیشه در این بازی برنده باشند. به همین منظور در ادامه به طور کامل درباره بازی گل یا پوچ صحبت می‌کنیم.

 

آموزش بازی گل یا پوچ 

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن تضمینی

گل یا پوچ «یا پُر تا پیک» یک بازی دسته جمعی اسـت کـه طبق معمولً دونفره نیز انجام می شود. در این بازی یک شی گرد کوچک مانند نخود، کاغذ، سنگ ریزه یا هر چیز کوچک مشابه را داخل یکی از دستان قرار داده بـه طوری کـه افراد دیگر ان را نبینند، سپس افراد مقابل باید بـه اصطلاح گل را پیدا کنند.

 

وسایل بازی گل یا پوچ

یک شی گرد کوچک.

مانند نخود، سنگ ریزه یا دکمه کوچک.

ترجیحا شیئی کـه منحصر بـه فرد باشد.

«تا زمینه تقلب کم شود، مانند دکمه یا تیله‌اي خاص.»

 

اندازه محوطه بازی

گل یا پوچ از جمله بازی‌هاي‌ خانگی میباشد.

این بازی محدودیتی از نظر محوطه بازی ندارد.

 

روش بازی گل یا پوچ

افراد بـه دو گروه مساوی تقسیم می شوند. دو سرگروه شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیاز و تعداد امتیازات، امتیاز درست حدس زدن و گرفتن گل را، مطرح میکنند. بـه ‌طور مثال درست حدس زدن و گرفتن گل ۲ امتیاز و حد نصاب برنده‌شدن هم ۲۱ باشد. برای شروع یکی از سرگروه‌ها دکمه یا ساچمه‌اي کوچک کـه در بازی «گل» نامیده میشود را برداشته و بـه سرگروه دیگر پیشنهاد میکند کـه:

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن تضمینی

گل را در مقابل چند امتیاز می خواهی «یعنی گل را می‌فروشد». بنا بر معامله دو سرگروه در نهایت یکی از گروه‌ها، در شروع بازی چند امتیاز دارد و گروه دیگر گل را دارد و میتواند با ان امتیاز بگیرد. سرگروه صاحب گل، ابتدا باید گل را بـه گروه مقابل نشان دهد و سپس ان را بـه‌طور پنهانی بـه یکی از دست‌ها می‌سپارد، سپس همه ی مشت گره کردهٔ خودرا در مقابل دید گروه مقابل قرار میدهند.

 

بازی گل یا پوچ گروهی

نفرات گروه دوم با کنجکاوی و دقت و هوشیاری از حرکت دست سرگروه و نفرات، نگاه ها و حالت چهره‌ها حدس می زنند و بـه سرگروه میگویند، سرگروه بنا بر حدس خود و یاران، دست‌هاي‌ مشکوک را کنار گذاشته و بقیه را یکی یکی با گفتن واژه «پوچ یا خالی» کنار می گذارد و بـه این ترتیب بـه گل نزدیک تر می شوند.

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن تضمینی

چنانچه درست حدس زده و گل را پیدا کنند بـه همراه کسب امتیاز صاحب گل شده ودر دور بعدی، انها گل را مخفی خواهندکرد و چنانچه نتوانند، باز گروه مقابل با کسب امتیاز گل را پیش خود نگه‌داشته و میان دست‌ها پخش خواهند کرد. در ابتدای بازی اگر حدس قوی باشد کـه بـه یقین مبدل می شود، سرگروه می تواند با یکسره گرفتن گل ۵ امتیاز بگیرد.« بنا بـه قردادی کـه دارند»

 

برنده بازی گل یا پوچ کیست؟

در خاتمه برنده بازی، گروهی اسـت کـه تعداد امتیازاتش زودتر بـه ۲۱ برسد.

 

چگونه در بازی گل یا پوچ برنده شویم؟

اگر می‌خواهید در گل یا پوچ همیشه برنده باشید، دستورات زیر را انجام دهید. بـه دوست خود کـه شیئی را در دست خود مخفی کرده اسـت، امر کنید کـه:

 

ترفند بازی گل یا پوچ

برای دست پر، شماره زوج.

دست خالی عددی فرد درنظر بگیرد.

دست راست را در عددی زوج ضرب کند.

سپس با شماره دست چپ جمع نماید.

در آخر شماره را بـه شـما بگوید.

اگر شماره فرد باشد شی در دست راست اسـت.

و اگر زوج باشد در دست چپ خواهد بود.

 

روش برنده شدن در بازی گل یا پوچ

نکته اي کـه بسیار حائم اهمیت اسـت این اسـت کـه هیچ موقع از انتخاب دستی کـه گل داخل ان اسـت بازی را شروع نکنید، همیشه با پوچ کردن دست رقیب بازی را شروع کنید. دلیل این کار احتمالات اسـت چرا کـه اگر بـه عنوان مثال 10 دست در مقابل شـما باشد، گل داخل یکی از آنهاست و 9 دست خالی اسـت.

آموزش گل یا پوچ با ترفند برنده شدن تضمینی

این یعنی احتمال این کـه با نخستین انتخاب بتوانید گل را انتخاب کنید تنها 10 درصد شانس دارید در حالی کـه اگر بخواهید دست هاي‌ پوچ را انتخاب کنید با احتمال 90 % می‌توانید دست پوچ را انتخاب کنید. انتخاب دست هاي‌ پوچ را تا جایی ادامه دهید کـه احتمال انتخاب گل و پوچ تقریباً برایتان یکسان شود.

 

تاثیر شانس در بازی گل یا پوچ

همان طور کـه گفته شد، بازی گل یا پوچ علاوه بر تیزبینی و دقت بسیار بـه شانس وابسته اسـت. پس از یک جایی بـه بعد برای انتخاب گل باید حدس بزنید و این بستگی بـه شانس شـما دارد کـه حدسی کـه زده اید درست اسـت یا نادرست.

 

مزایای بازی گل یا پوچ

در این بازی حس کنجکاوی بازیکنان تحریک شده و تمرینی برای افزایش دقت و هوشیاری برای بازیکنان مخصوصاً در کودکان می باشد.

 

تعداد بازیکنان

در بازی گل یا پوچ تعداد بازکنان محدودیتی ندارد، هرچند بیشتر بـه‌صورت دو نفره بازی میشود.

 

معتبرترین سایت شرط بندی بین المللی
ثبت نام در سایت سیگاری بت