آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME ترفندهای برنده شدن

انتشار : 23 آوریل 2024
آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME ترفندهای برنده شدن

آموزش بازی ورق فارو FARO 

در اینبخش آموزش بازی ورق فارو یا FARO CARD GAME را مرور می‌کنیم. بازی فارو یکیدیگر از بازی هاي‌ مشهور و پرطرفداری اسـت کـه با کارت هاي‌ پاسور اجرا می‌شود. این بازی تاریخچه اي 500 ساله دارد ودر ایتالیا و فرانسه ابداع شده اسـت. در حال حاضر افراد زیادی در کازینوها یا دورهمی هاي‌ دوستانه فارو بازی می کنند. در ادامه این مطلب بـه طور کامل با بازی فارو آشنا خواهیم شد.

بازی ورق فارو چیست؟ Faro 

آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME

بازی فارو یکی از بازی‌هاي‌ کارتی اسـت کـه از اواخر قرن هفدهم در کشور فرانسه ابداع شد. این بازی در دسته‌ي بازی‌هاي‌ قمار قرار میگیرد و مناسب رده‌ي بزرگسالان میباشد. هدف از این بازی قرار دادن شرط‌هاي‌ برنده بر روی کارت‌ها برای دریافت سود از هر نوبت بازی می باشد. تعداد بازیکنان در بازی فارو از 2 نفر تا 10 نفر میتواند متغیر باشد.

برای بازی فارو بـه چه چیزهایی احتیاج داریم؟

52 کارت

«از کارت تک تا کارت شاه پیک»

دو یا چند بازیکن

ژتون برای شرط بندی

سکه برای هر بازیکن

امتیاز کارت ها

از بالا بـه پایین:

شاه

بی بی

سرباز

10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2

تک

بیشتر بخوانید: قوانین بازی حکم 2 نفره به زبان ساده

نحوه آماده سازی بازی فارو

کارت هاي‌ پیک اضافی از تک تا شاه را روی زمین می‌گذاریم تا تخته شرط بندی ما باشد «بـه شکلی همه ی بازیکنان انها را ببینند». بـه هر بازیکن چند ژتون برای شرط بندی و یک سکه میدهیم. یک بازیکن باید بانکدار باشد. او 52 کارت را در اختیار خواهد داشت.

هدف بازی فارو چیست؟

هدف دراین بازی بردن شرط هاست. در طول بازی، بانکدار دو کارت را برمی گرداند. کارت اول کارت بازنده اسـت و کارت دوم، کارت برنده. بازیکنانی کـه ژتون هایشان را روی کارت بازنده گذاشته اند شرط را می‌بازند. بازیکنانی کـه ژتون هایشان را روی کارت برنده گذاشته اند برنده شرط می‌شوند.

بازی هاي‌ مشابه فارو

بازی ورق فارو را می‌توان یک بازی خاص دانست. چون این جا شرط بندی حرف اول و آخر را میزند. بـه همین خاطر فاکتور شانس مهمترین و اساسی ترین متغیر در راه رسیدن بـه پیروزی اسـت. از این نظر شاید تنها بتوان بازی ورق سگ قرمز را بـه عنوان یک بازی مشابه نام برد.

نحوه انجام بازی فارو Faro

بانکدار در شروع کارت اول را بـه همه ی نشان می دهد. حالا بازیکنان باید روی رنک کارتی کـه فکر می کنند کارت برنده خواهد بود شرط بندی کنند. وقتی همه ی شرط ها مشخص شد، دست دهنده باید دو کارت بالا را برگرداند. کارت اول کارت بازنده اسـت. تمام بازیکنانی کـه ژتون هایشان روی این کارت بود بازنده میشوند و باید مقدار شرط را بـه بانکدار بدهند. کارت دوم هم کارت برنده اسـت.

آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME

آموزش بازی ورق فارو

بانکدار باید مقدار شرط را بـه تمام کسانی کـه ژتون هایشان را روی این کارت گذاشتند بدهد. حالا ان دو کارت را کنار می‌گذاریم. بازیکنان می توانند شرط هایشان را حفظ کنند، حرکت بدهند، حذف یا اضافه کنند. یک بازیکن میتواند چند شرط داشته باشد و بازیکنان می توانند روی یک رنک کارت شرط بندی کنند. حالا بانکدار باید دو کارت بعدی را برگرداند. کارت اول کارت بازنده اسـت. کارت دوم هم کارت برنده.

بانکدار شرط را از کسانی کـه باخته اند می‌گیرد و شرط هاي‌ برنده را هم بـه برنده ها می دهد. بین هر نوبت، میتوان شرط ها را تغییر داد. اگر هردو کارت از یک رنک باشند، بانکدار باید نیمی از شرط هاي‌ روی ان کارت را بردارد. یک بازیکن می‌تواند شرط بندی کند کـه کارت برنده بالاتر از کارت بازنده خواهد بود. این شرط بندی توسط بانکدار اعلام میشود و او میگوید: شرط بندی کردن در مورد کارت بالاتر.

بیشتر بخوانید: 7 نکته که باید قبل از شروع بازی پوکر بدانید!

روش بازی فارو پاسور

اگر این شرط بندی موفق بود، بانکدار باید مقدار شرط را بـه بازیکن بدهد. یک بازیکن می‌تواند روی کارت بازنده شرط بندی کند و برای اینکار باید سکه را روی ژتون ها قرار دهد. بازیکنان می توانند سکه را روی شرط بندی کارت بالاتر هم بـه کار ببرند و بگویند کارت بازنده بالاتر از کارت برنده خواهد بود. بازیکنانی کـه در طول بازی برگردانده شدند باید همانگونه در دید بازیکنان بمانند.

آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME

بازیکنان وقتی می خواهند رنک کارت موردنظر برای شرط بندی را مشخص کنند می توانند بـه این کارت ها اشاره کنند. در پایان دور بازی، 3 کارت قبل از نوبت آخر باقی می‌ماند. حالا بازیکنان می توانند در مورد ترتیب برگردانده شدن این سه کارت هم شرط بندی کنند. این نوبت بـه صورت نرمال اجرا میشود. بعد هم آخرین کارت بـه همه ی نشان داده می‌شود.

ودر آخر:

اگر بازیکنی ترتیب برگردانده شدن این سه کارت را درست گفته باشد، 4 برابر شرطش بـه او پرداخت می‌شود. اگر در سه کارت آخر بازی یک جفت داشته باشیم، باید دو برابر شرط را بـه او پرداخت کرد.

قوانین بازی فارو faro

اگر بازیکن روی کارتی شرط بندی می کند کـه چهار بار برگردانده شده اسـت، میگوییم شرط مرده بوده اسـت. نخستین کسی کـه این شرط مرده را تشخیص دهد «شامل بانکدار هم میشود» می‌تواند مقدار شرط را بردارد.

نکات مهم در شرط بندی در بازی فارو

دو اندازه برای شرط بندی در بازی فارو وجوددارد:

1. حد ساده

2. حد مجاز

حد ساده بالاترین مبلغ در شرط بندی برای شرط بندی اولیه اسـت. حد مجاز 4 برابر حد ساده اسـت. بنابر این اگر حد ساده 5 باشد، میزان حد مجاز برای ان 20 خواهد بود. برای مثال یک بازیکن 5 شرط میزند و ان‌ها را می‌برد. آن ها ممکن اسـت سهام و برنده اصلی خودرا کـه در مجموع 10 اسـت در همان نقطه ترک کنند یا ان را بـه کارت دیگری منتقل کنند کـه در ان با 10 برنده شوند.

آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME

آموزش بازی ورق فارو

اگر بازیکن برنده‌ي آخرین شرط باشد، ممکن اسـت در مرحله بعد فقط 20 امتیاز کسب کند. دراین شرط بندی اگر بازیکن برنده شود، حداکثر سهم او دو برابر خواهد بود. بنابر این اگر شرط اول شماره 5 باشد، شرط دوم 10؛ سوم 20 و چهارم 40 اسـت. بـه طور کلی بانکداران اجازه دارند شرط هاي‌ پارلینگ را بـه دلیل داشتن مزیت آماری در اختیار شـما بگذارند.

بیشتر بخوانید: سایت بازی حکم یورو بت با پول واقعی و جوایز عالی!

نحوه قرار دادن شرط بندی

بازیکنان باید تصمیم بگیرند کـه روی چه کارت‌هایي روی تخته فارو میخواهند شرط ببندند. قرار دادن چیپ شرط بندی در مرکز کارت، بـه تنهایی شرط بندی را روی ان کارت انجام میدهد. با این حال چندین روش برای شرط بندی کارت در فارو ممکن اسـت وجود داشته باشد.

اگر یک بازیکن یک چهارم از چیپ‌هاي‌ شرط بندی را در مرکز جدول قرار دهد، یعنی این کـه روی هر چهار کارت ان شرط بندی انجام شده اسـت. شرط بندی ممکن اسـت در گوشه کارت نیز قرار بگیرد، این شرط را روی ان کارت و کارت مورب «رسم یک خط از طریق چیپ بـه کارت بعدی» کارت رابا چیپ قرار میدهد.

بازیکنان همچنین ممکن اسـت یک چیپ شرط بندی را در انتهای جدول قرار دهند. آخرین راه ساده برای شرط بندی “کارت بالا” اسـت. در جدول فارو یک مستطیل وجوددارد کـه “کارت بالا” نام دارد. قرار دادن شرط بندی در این جا بـه این معنی اسـت کـه کارت برنده بالاتر از کارت بازنده قرار خواهد گرفت.

شرط های Coppered در بازی فارو

قرار دادن یک کوپر «فقط یک پنی» در بالای شرط، شرط شـما را معکوس میکند. دراین هنگام اگر شرط خودرا ببندید، کارت بـه جای این کـه برنده باشد، بازنده خواهد بود. بازیکنان باید از خطر کردن در مورد استک‌هایشان بپرهیزند. بازیکنان میتوانند استک‌هایشان را بـه نصف کاهش دهند و اعلام کنند: “نیمی از این شرط برود.”

تاریخچه‌ي بازی فارو

فارو مشتق بازی Bassetta اسـت کـه در اوایل قرن 17 از ایتالیا از پاریس آورده شد. منشأ ان را میتوان در اوایل قرن 15 کشف کرد. این بازی قمار در غرب وحشی کشور آمریکا و گلد راش بسیار محبوب بود. امروز فارو یک بازی کمتر شناخته شده ودر عین حال لذت بخش اسـت.

آموزش بازی ورق فارو FARO CARD GAME

برخی معتقدند کـه فارو در اواخر قرن 17 هجری در فرانسه سرچشمه گرفته و بـه ان بازی “فرعون” می گفتند. اما با گذر این بازی از اروپای غربی، نام ان بـه pharo در انگلیس تغییر یافت و پس از ورود بـه ایالات متحده، نام ان بـه faro تبدیل شد. امروزه نیست با همان اسم فارو آنر را بازی میکنند.

ثبت نام در سایت سیگاری بت